RSM ® – nawóz XXI wieku

Puławy są obecnie wiodącym w Europie producentem płynnego nawozu azotowego RSM, najbardziej uniwersalnego nawozu znajdującego się w ofercie Spółki. Nawóz ten robi coraz większą karierę w krajach o wysoko rozwiniętym rolnictwie. Również w Polsce wzrasta konsumpcja RSM i w 2009 roku przekroczyła już 250 tys. ton. RSM od początku jego sprzedaży w kraju zdobył duże grono zwolenników. Posiadając postać płynną oraz azot w trzech formach znajduje coraz szersze zastosowanie z uwagi na niższe – w porównaniu z nawozami stałymi – koszty nawożenia, wysoką efektywność i konkurencyjną cenę w stosunku do saletry amonowej, której może być substytutem. RSM jest bardzo dobrze przyswajany przez rośliny, działa bardzo szybko i można go też dość łatwo wzbogacać w magnez i siarkę. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie w przeważającej większości upraw polowych oraz na wszystkie rodzaje gleb. Stosowanie RSM jest też korzystniejsze z punktu widzenia wymogów ekologicznych, gdyż ze względu na płynną formę i możliwość bardzo równomiernego rozprowadzenia na powierzchni pola, azot zawarty w tym nawozie jest pełniej i efektywniej pobierany przez rośliny. Wszystkie te cechy powodują, że stosowanie RSM jest obecnie bardziej opłacalne niż tradycyjnej saletry i saletrzaku, które to nawozy może z powodzeniem zastępować.

Badania efektywności produktu aktywnie wspiera Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Zalety nawożenia płynnym nawozem RSM potwierdzają doświadczenia polowe przeprowadzone przez Instytut. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że RSM jest najbardziej efektywnym nawozem wytwarzanym przez Spółkę. Efektywność produkcyjna i ekonomiczna RSM okazała się wyższa w stosunku do saletry amonowej, a największe efekty nawożenia RSM uzyskano w uprawie rzepaku i kukurydzy. Badania IUNG przeprowadzone na pszenicy ozimej w okresie trzyletnim wskazują, że RSM jest nawozem bardziej skutecznym niż nawozy w formie stałej, a pszenica nawożona płynną formą azotu uzyskiwała plony o 12-15 % wyższe, zaś ziarno osiągało lepsze parametry wypiekowe. RSM wywarł największy wpływ na podwyższenie zawartości białka i glutenu w ziarnie.

Efektywne wykorzystanie RSM w uprawach polowych uwarunkowane jest:
• przestrzeganiem terminów, wielkości dawek i stężeń azotu oraz dostosowaniu ich do gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej
• zastosowaniem specjalnego sprzętu i oprzyrządowania podczas oprysku i rozlewu
• uwzględnieniem warunków atmosferycznych w okresie oprysku roślin

Prognozy przewidują dalszy wzrost popytu na ten produkt, co będzie efektem korzystnych przemian w strukturze agrarnej, powodującej wzrost liczby i areału gospodarstw dużych, lepszego uzbrojenia rolnictwa w specjalistyczny sprzęt do aplikacji nawozów płynnych i wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska. Ponadto w długoterminowej perspektywie (do 2020 roku) przewidywany jest dla Polski wzrost poziomu nawożenia, warunkujący wzrost produkcji roślinnej oraz jednostkową wydajność z hektara determinującą opłacalność produkcji rolniczej.

Szczególne znaczenie dla wzrostu sprzedaży i konsumpcji nawozów płynnych, którym jest RSM, ma rozbudowa zaplecza logistycznego, w tym zbiorników gwarantujących możliwość przechowywania produktu. Ponadto logistyka pozwala stabilizować ceny i minimalizować niekorzystne efekty sezonowych wahań zapotrzebowania na ten nawóz. Okres podstawowego stosowania RSM w Polsce jest stosunkowo krótki (marzec – maj).O wielkości sprzedaży RSM w sezonie w głównej mierze decyduje ilość punktów dystrybucyjnych oraz ilość i pojemność baz magazynowych u dystrybutorów i rolników. Rozszerzanie bazy zbiornikowej w terenie jest obecnie jednym z podstawowych czynników mogących wpłynąć na wzrost popytu na RSM w kraju. Rozwój bazy zbiornikowej w sieci dystrybucji pozwala na utrzymywanie odpowiednich zapasów produktu i szybką ich rotację.